Kunst voorziet in een fundamentele levensbehoefte van de mens. De terugtredende overheid vereist in toenemende mate particulier initiatief om daarin te voorzien.

De Godard stichting heeft als doel het organiseren van culturele activiteiten, en initieert daartoe kleinschalige evenementen op Kasteel Nederhorst of op andere unieke locaties en focust op inhoudelijk betrokken doelgroepen.

Dat doel wil de stichting bereiken vanuit twee achterliggende gedachten: het in aanraking brengen van onze dorpsgenoten met kunst en cultuur en het Kasteel als verbindende factor in de gemeenschap.

“Wij vinden het mooi als het Kasteel, dat echt een landmark is voor het dorp, vaker een plaats gaat worden waar mensen samen komen en elkaar kunnen ontmoeten.”, aldus Saskia, voorzitter van de Godard stichting, "en het is fantastisch dat het Kasteel hiervoor de gelegenheid biedt."

De Godard stichting is vernoemd naar kasteelheer Godard van Reede (1588-1648) die voor Nederhorst van groot belang is geweest. Hij ontwikkelde op daadkrachtige wijze de buitenplaats Nederhorst, zowel door het vergroten en verfraaien van het kasteel als door het laten graven van een kanaal, Nieuwe Vecht , Reedevaart en later Reevaart genaamd.

Bestuur en beloningsbeleid

Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit

  • Saskia Schinck - voorzitter
  • Joris van Waesberghe - penningmeester
  • Jessica Peters-Hondelink - secretaris

 

Doelstellingen en Beleidsplan

Statutaire doelstellingen

De stichting heeft de volgende doelstellingen:
Het organiseren van kunstevenementen in het algemeen en op de historische buitenplaats 'De Nederhorst' te Nederhorst den Berg in het bijzonder en het verrichten van al hetgeen met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleid

Overeenkomstig het in de statuten vastgelegde doel van de stichting, is het beleid gericht op het organiseren van kunstevenementen op de historische buitenplaats 'De Nederhorst' te Nederhorst den Berg. Voorbeelden daarvan kunt u vinden op de pagina's onder het kopje 'Eerder georganiseerd'.

ANBI informatie

Op dit moment loopt onze aanvraag om bij de Belastingdienst geregistreerd te worden als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen die u ons doet mag u dan, onder voorwaarden, aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Zie voor meer info:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/welke_belastingvoordelen_heeft_een_anbi

Gegevens:

K.v.K. nr.:     64010708
RSIN:            855486946
IBAN:            NL73TRIO 0198 31 3381

Post- en bezoekadres:  Godard stichting, Kerkstraat 20, 1394 CX  Nederhorst den Berg
Email:          info@godardstichting.nl

Vermogen

Voor het organiseren van evenementen is de Godard stichting is volledig afhankelijk van donaties en subsidie. Er worden actief sponsors gezocht binnen de Bergse gemeenschap. Voor subsidie zijn wij het Wijdemeren Fonds en de gemeente Wijdemeren erkentelijk voor hun bijdrage. Mocht u de stichting willen ondersteunen, stuur dan een email naar openluchttheater@godardstichting.nl

Financiële verantwoording

Onder deze links vindt u de jaarverslagen en jaarrekeningen over: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, en 2022